in Dùng zalo

Bạn đã từng chia sẻ link bài hát trên Zalo

Bạn vừa tìm được một bài hát hay và muốn chia sẻ cùng bạn bè?

Bài hát nào phù hợp với tâm trạng của bạn hôm nay? Chia sẻ cùng Zalo nhé!

Tính năng chí sẻ link trên nhật ký Zalo cho bạn chia sẻ cảm nghĩ của mình bằng nhiều hình thức, đặc biệt là link của một bài hát đúng với tâm trạng của mình, bạn đã thử chưa.

Hình ảnh: Hướng dẫn chia sẻ link trên nhật ký Zalo

 

zalo

Written By: