in Tin Tức

Giới thiệu hệ thống bằng hữu lục đại võ lâm

Những cuộc hành tẩu trên giang hồ mà thiếu đi bằng hữu sẽ không có gì vui, có bằng hữu sẽ giúp đỡ bạn những lúc nguy nan hay hoạn nạn. Giới thiệu người chơi luc dai vo lam hệ thống bằng hữu.

Game lục đại võ lâm hệ thống hảo hữu

Trong danh sách hệ thống có 4 loại gồm bảng bằng hữu, bằng đội ngũ, bảng sổ đen và bảng cừu nhâ

1. Bảng bằng hữu

Liệt kê tất cả các danh sách bạn bè của nhân vật gồm người chơi, server…, người chơi lục đại võ lâm có thể tìm bạn,  chat mật, tổ đội, vào bang, xóa bạn, thêm vào sổ đen thực hiện nhiều chức năng khác nhau.

2. Bảng đội ngũ

Danh sách các đội ngũ mà người chơi đã tham gia, gồm danh sách bằng đội ngũ, đội ngũ xung quanh, người chơi xung quanh. Được liệt kê và chi tiết cụ thể.

3. Bảng sổ đen

Trong danh sách này là tập hợp những nhân vật mà bạn không muốn liên lạc và danh sách này riêng tư.

4. Bảng cừu nhân

Trong danh sách này sẽ tập hợp những nhân vật từng bị bạn đồ sát hoặc bị giết hại,ghi rõ thời gian, địa điểm, thông tin nhân vật.

Hệ thống sẽ giúp người chơi một cách dễ dàng hơn trong khi liên lạc với bằng hữu giang hồ. Tai game luc dai vo lam về ngay và tham gia game mobile 6d.

Written By: