in Hướng dẫn

Hướng dẫn ẩn chức năng nhật ký

Đây là chức năng dùng để ẩn hoạt động nhật ký của bạn trong Zalo, nhằm không cho người khác biết được nhật ký của bạn.

Đừng để bạn phải nhìn thấy những gì không muốn thấy

zalo

Written By: