in Game

Hướng dẫn học kỹ năng và nâng cấp

Sau đây gOpet sẽ hướng dẫn các bạn game thủ cách học kỹ năng và nâng cấp kỹ năng cho các bạn.

1. Học kĩ năng:
Mỗi chú Pet sẽ học được 3 kĩ năng tương ứng với lớp của mình.
– Vào nhà “Phép Thuật” tại TP Linh Thú để lĩnh hội kĩ năng cho chú Pet

2. Nâng cấp kĩ năng:
– Khi chú Pet đạt được level yêu cầu thì có thể nâng cấp kĩ năng.
+ Tăng 3 level có thể nâng kĩ năng lên 1 cấp. Các cấp có thể tăng kĩ năng cho Pet: 4 , 7, 10, 13, 16…
– Nâng cấp sẽ giúp khả năng sử dụng kĩ năng tốt hơn.

Written By: