in Game

Thế giới game Avatar phiên bản 225

Game avatar tiến hành update 2.2.5, Thay đổi diện mạo mới cho thành phố avatar, mọi việc không cần làm thủ công.

Truy cập ngay trang chủ để tải bản Ghép mới nhất cho avatar 2.2.5: http://taiavatar.net.vn.
Written By: