in Tin Tức

Tiễn Ông Táo về trời cùng Zalo nào

Ông Công, ông Táo là hai vị thần khác nhau. Ông Công là vị thần cai quản đất đai trong nhà. Ông Táo là 3 vị đầu rau (2 nam, 1 nữ) trong coi việc bếp núc trong gia đình.

Theo phong tục, lễ cúng 23 tháng Chạp là lễ tiễn chung ông Công, ông Táo về trầu trời.

Táo nào tâu sớ độc đáo nhất vậy các bạn?

zalo

Written By: