in Game

[Tru Thần] Chuỗi sự kiện chào xuân

Để chào một mùa xuân mới game Tru Thần tiếp tục cho ra chuỗi sự kiện hấp dẫn bắt đầu từ ngày 04/02 đến 12/02, hãy nhanh tay đăng nhập Tru Thần ngay và tham gia sự kiện nào, nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đợi các bạn

CHÀO XUÂN GIÁP NGỌ

Thời gian: Từ 09:00 ngày 04/02 đến 09:00 ngày 12/02

chao xuan copy

Hoạt đông: Chiến tôn phá trọng + Ngưng tôn phản đan

Thời gian: Từ 09:00 ngày 04/02 đến 09:00 ngày 12/02

Phạm vi: Tất cả các server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, Chiến kỵ chiến tôn cấp độ cao nhất từ 3 tầng 9 cấp đột phá đến 4 tầng 9 cấp, sau khi kết thúc sự kiện tự động trở về 3 tầng 9 cấp. Bên cạnh đó, người chơi có Tôn Vị đạt tới 2 tầng 1 cấp sau mỗi lần ngưng luyện chiến tôn đều nhận được ngưng tôn đan hoàn trả lại, tỉ lệ hoàn trả cao nhất là 100%

Hoạt động: Xuất quan cảnh giới phản đan + Xuất quan cảnh giới phản xu

Thời gian: 09:00 ngày 04/02 đến 09:00 ngày 12/02

Phạm vi: Tất cả các server

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, tiến hành tu luyện xuất quan cảnh giới sẽ nhận được hoàn trả xu, tỉ lệ hoàn trả cao nhất là 200%, ngoài ra khi hoàn tất tu luyện xuất quan cảnh giới hoặc tiêu hao cảnh giới có cơ hội nhận được cảnh giới đan tương ứng, sử dụng sẽ thu hút được hiệu quả thăng cấp từ 1 – 10 cấp độ cảnh giới, không tiêu hao thời gian.

Hoạt động: Tiệm cảnh giới điển tịch

Thời gian: Từ 09:00 ngày 04/02 đến 09:00 ngày 12/02

Phạm vi: Tất cả các server

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, Thương thành khai mở tiệm cảnh giới điển tịch bán ra các loại điển tịch Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Địa Tiên.

Written By: