in Dùng zalo

Zalo không nhận được thông báo khi có tin nhắn trên iPhone – iPad

Với những bạn đang sử dụng hệ điều hành iOS với iPhone – iPad, Zalo giải quyết việc không nhận được thông báo khi có tin nhắn trên iPhone – iPad bằng cách sau:

8

Written By: