in Hướng dẫn

[Zalo] Tính năng gởi liên hệ trong danh bạ cho bạn bè

Để các bạn thuận tiện việc gửi danh bạ cho bạn bè, ngườ thân, Zalo đã ra tính năng mới thuận tiện hơn, bạn có thể dễ dàng gửi danh bạ cho bất cứ ai. Sau đây là hướng dẫn, các bạn tham khảo nhé!

14

Written By: